Het bestuur zorgt er voor dat de vereniging blijft rijden, organiseert activiteiten en onderhoud contacten met allerlei instellingen en organisaties.

Er wordt elf keer vergaderd en er is tenminste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Inbreng van de leden is van harte welkom.

 

(klik op de namen voor een foto)

 

Het bestuur bestaat uit:
 

Wilma Kok, voorzitster

 

Helmi Lever, vice-voorzitster

 

Wilma Binnendijk, secretaris         

 

Riekie v.d. Velde, penningmeester

 

John Burger. lid

 

Duco Saadhoff. lid

 

Joke van Tongeren, Lid

 

Dick Joustra (toehoorder vrijw.),